CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ VNPT TÂN THUẬN

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ VNPT TÂN THUẬN

COLO VNPT - BRONZE

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

 • 4Mbps Băng thông quốc tế
 • 100 Mpbs Ổ cắm mang
 • Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM Location
COLO VNPT - SLIVER

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

 • 6Mbps Băng thông quốc tế
 • 100 Mpbs Ổ cắm mang
 • Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM Location
COLO VNPT - GOLD

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Nguồn 300W

 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gb Ổ cắm mang
 • Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM Location
COLO VNPT - DIAMOND

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Nguồn 300W

 • 15Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gb Ổ cắm mang
 • Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM Location
COLO VNPT 1/2 Rack
Quảng Bá IPv4