SEO HOSTING

SEO HOSTING

SEO BASIC

Full Managed

 • 03 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 02 IPv4 IPv4
 • 08 Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Alias/Park Domains
 • Unlimited MySQL Database
SEO ADVANCED

Full Managed

 • 05 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 4 IPv4 IPv4
 • 15 Addon Domain
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Alias Domains
 • Không giới hạn MySQL
SEO PREMIUM

Full Managed

 • 07 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 6 IPv4 IPv4
 • 30 Addon Domain
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Alias Domains
 • Không giới hạn MySQL
SEO PRO

Full Managed

 • 09 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 10 IPv4 IPv4
 • 60 Addon Domain
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn Alias Domains
 • Không giới hạn MySQL