ĐẶT MÁY CHỦ GIÁ RẺ

ĐẶT MÁY CHỦ GIÁ RẺ

ĐẶT MÁY CHỦ GIÁ RẺ

ĐẶT MÁY CHỦ GIÁ RẺ

COLO GIÁ RẺ

Không gian 1U
Băng thông trong nước 50Mpbs
Băng thông quốc tế 4Mbps
Nguồn 300W

  • 100 Mpbs Ổ cắm mang