VPS CHINA

VPS CHINA

VPS CHINA 01
 • 1 vCore CPU
 • 2 GB RAM
 • 40GB SSD
 • 1 TB Datatransfer
 • Linux OS
VPS CHINA 02
 • 2 vCores CPU
 • 2 GB RAM
 • 60 GB SSD
 • 1.5 TB Datatransfer
 • Linux OS
VPS CHINA 03
 • 2 vCores CPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 2 TB Datatransfer
 • Linux OS
VPS CHINA 04

Backup dữ liệu hàng tuần

 • 2 cores CPU
 • 2 GB RAM
 • 40GB SSD Storage
 • 1000 GB Traffic