CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ VIETTEL BD

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ VIETTEL BD

VIETTEL - SILVER

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 100Mbps Ổ cắm mang
 • KCN Sóng Thần Location
VIETTEL - GOLD

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 500W

 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 100 Mpbs Ổ cắm mang
 • KCN Sóng Thần Location
VIETTEL - PLATINUM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Nguồn 400W

 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gb Ổ cắm mang
 • KCN Sóng Thần Location
VIETTEL - DIAMOND

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Nguồn 400W

 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • 1Gb Ổ cắm mang
 • KCN Sóng Thần Location