VIRTUAL DATACENTER

VIRTUAL DATACENTER

vDC 1

IOPS/100G >2000

 • 12 Ghz CPU
 • 48 Gb RAM
 • 1 Tb SSD
 • 6 IPs IPv4
 • 200 Mb Băng thông
 • 01 Gb Port mạng
 • không giới hạn Lưu lượng
vDC 2

IOPS/100G >2000

 • 20 Ghz CPU
 • 64 Gb RAM
 • 2 Tb SSD
 • 10 IPs IPv4
 • 300 Mb Băng thông
 • 01 Gb Port mạng
 • không giới hạn Lưu lượng
vDC 3

IOPS/100G >2000

 • 30 Ghz CPU
 • 96 Gb RAM
 • 3 Tb SSD
 • 20 IPs IPv4
 • 500 Mb Băng thông
 • 01 Gb Port mạng
 • không giới hạn Lưu lượng