VPS VIET NAM

VPS VIET NAM

VPS VIET NAM A
 • 01 CORES CPU
 • 512 MB RAM
 • 10 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS VIET NAM B
 • 01 CORES CPU
 • 1GB RAM
 • 20 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS VIET NAM C
 • 02 CORES CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP
VPS VIET NAM D
 • 04 CORES CPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 1 IPv4
 • 100 Mbps NETWORK PORT
 • UNLIMITED BĂNG THÔNG
 • N+1 BACKUP